Consult

Naast het geven van cursussen en workshops, geef ik ook individuele consulten. Bij een persoonlijk consult vindt er een fysieke sessie plaats. Wanneer je liever niet naar mij toekomt, of bijvoorbeeld een vraag hebt voor je kind, dan kan ik een afstemming maken op afstand. Ook bij het maken van een pentagram hoef je niet naar mij toe te komen, dan heb ik aan jouw naam en geboortedatum voldoende. Klik op de titel voor meer informatie: