Een zielsafstemming maken

Een consult op afstand

Als medium maak ik voor een zielsafstemming telepathisch contact met de aanvrager of, indien het zijn/haar kind betreft, met het kind. In beide gevallen ga ik voelen wáár de blokkade zit. De informatie die ik krijg – woorden, symbolen, indrukken, beelden, gevoelens, een wéten – komt van mijn Spirituele Team, waar ik me op af stem en open voor stel. Zo fungeer ik als tussenpersoon tussen de Geestelijke wereld en jou of je kind. De verkregen informatie vertaal ik naar tekst, die ik op papier zet, en naar jou toe mail.

Om een zielsafstemming te kunnen maken, heb ik het volgende van je nodig:

 • Voornaam & Achternaam van de AANVRAGER
 • Voornaam & Achternaam van je KIND (indien daar de afstemming voor is)
 • Geboortedatum van jezelf (of van je kind, als daar de afstemming voor is)
 • Wat is je probleem? Waar wil je dat ik naar ‘kijk’?
 • Schets van de (gezins)situatie:
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Adres
 • Postcode & Woonplaats
 • Recente foto
 • Handtekening aanvrager

Een zielsafstemming kost € 75,00

Je kunt dit bedrag overmaken op bankrekening: NL30 INGB 0003459373 t.n.v. Gerda Hellwich-van Eijndthoven, o.v.v. Aanvraag zielsafstemming. Zodra ik je betaling en informatie heb ontvangen, zal ik je de zielsafstemming binnen 14 dagen – per e-mail – doen toekomen, tenzij vooraf anders is gemeld. Ik zie je zielsaanvraag graag tegemoet. Bij voorbaat dank voor het gestelde vertrouwen.