Workshop Medium Healing Cirkel

In m’n Medium Healing Cirkel kun je deelnemen als medium of healer, maar ook als ‘cliënt’.
Dat laatste houdt in, dat de medium/healers die er zijn, je een mini-consult geven.

In een oefencirkel doen we het volgende:

  • een kort voorstelrondje
  • een geleide-meditatie
  • oefenen met elkaar
  • ervaringen met elkaar uitwisselen
  • afsluiting

Let wel:
De spirituele wereld bepaalt wie of wat er door mag komen. Wij kunnen dus niets eisen; hooguit vragen!

Start:
In de agenda staan de komende workhops. De workshop gaat door wanneer 8 à 10 cursisten zich aangemeld hebben.

Tijd:
19.30-22.00 uur.

Prijs:
€ 25,— inclusief BTW.

Overweeg je mee te doen?
Neem dan contact op voor meer informatie of als je je wilt aanmelden.